logo logo
خانهاخبار جشنوارهانتشار اخبار و اطلاع رسانی نظرسنجی مردمی برند محبوب در سال 95 در خبرگزاری ها و روزنامه ها
انتشار اخبار و اطلاع رسانی نظرسنجی مردمی برند محبوب در سال 95 در خبرگزاری ها و روزنامه ها
 انتشار اخبار و اطلاع رسانی نظرسنجی مردمی برند محبوب در سال 95 در خبرگزاری ها و روزنامه ها

 دبیرخانه جشنواره طی تعامل با  رسانه ها، فرصت های ارزشمندی را برای اطلاع رسانی نظرسنجی از طریق این رسانه ها فراهم نموده است.

روزنامه فرصت امروز 95.10.13 مشاهده
روزنامه آسیا 95.10.14 مشاهده
روزنامه صبح اقتصاد 95.10.14 مشاهده
روزنامه هدف و اقتصاد 95.10.14 مشاهده

جهت کسب اطلاعات تکمیلی انتشار نظرسنجی برند محبوب در سال 95 عضو کانال تلگرامی ما شوید جهت عضویت اینجا را کلیک کنید.