logo logo

همانگونه که در بخش های قبلی نیز عنوان شد هدف این جشنواره ارتقای جایگاه موضوعات برند و حمایت از مصرف کنندگان در میان شرکتها می باشد. بدین منظور دبیرخانه جشنواره قصد دارد تا با شناسایی و معرفی برندهای برتر محبوب مصرف کنندگان، زمینه معرفی این برندها به مصرف کنندگان و تقدیر از آنها را فراهم آورد. در این جشنواره، از مدل مبتنی بر نظرسنجی گسترده مردمی برای شناسایی میزان هواداری مصرف کنندگان در هر یک از گروههای کالا/خدمات استفاده خواهد شد تا ضمن ایجاد زمینه مشارکت گسترده مصرف کنندگان در این نظرسنجی، بتوان ارزیابی قابل اعتمادی از طیف گسترده برندهای فعال در گروههای مختلف کالا/خدمات به دست آورد.

بدیهی است با توجه به یکسان بودن جامعه نظرسنجی، برندهای دارای بالاترین آرا در هر گروه کالا/خدمات به عنوان برند برتر از نظر شاخص محبوبیت نزد مصرف کنندگان معرفی خواهند شد که بر اساس رای مستقیم مردمی نیز انتخاب شده اند. البته با توجه به این نظرسنجی گسترده، شرایطی نیز در نظرسنجی اعمال خواهد شد که از جمله آنها حضور حداقل تعداد برندها در یک گروه به تعداد 5 برند و کسب حداقل آرا در هر گروه به میزان حداقل 1000 رای می باشد. بدیهی است گروههایی که حائز شرایط بالا نباشند از رده بندی برندها حذف خواهند شد و لذا برندهای برتر در گروههای فوق قابل معرفی نخواهند بود.

در این جشنواره به محبوب ترین برند از نظر مردم، یعنی برندی که بیشترین تعداد آرای مردمی را به خود اختصاص داده باشد، تندیس زرین برند محبوب و به دومین برند هر گروه، تندیس سیمین برند محبوب اهدا خواهد شد. ضمناً به منظور تقدیر از تلاش صنعتگران ایرانی، در گروههایی که برنده یک برند خارجی باشد، به شرط حضور حداقل 2 برند ایرانی، به محبوبترین برند ایرانی نیز تندیس زرین برند محبوب ایرانی اعطا خواهد شد.

قابل ذکر است نظرسنجی ها در قالب چهار بستر نظرسنجی حضوری، نظرسنجی تلفنی، نظرسنجی پیامکی و در نهایت نظرسنجی اینترنتی انجام خواهد شد تا بالاترین سطح دسترسی را برای کسب نظرات مصرف کنندگان فراهم آورد. ضمناً کلیه فعالیتهای مرتبط با جشنواره از طریق وب سایت رسمی جشنواره به آدرسwww.IranTopBrands.org   به انجام خواهد رسید.