logo logo

ثبت برند در جشنواره:

همانگونه که مستحضرید این جشنواره به منظور ارزیابی هواداری مصرف کنندگان در مورد برندهای کالا/ خدمات در گروههای مختلف طراحی شده است. لذا شرکتهایی که در زمینه تولید، فروش و توزیع برندهای کالا/خدماتی که در هر یک از گروههای اصلی جشنواره فعالیت می کنند می توانند در این جشنواره شرکت نمایند. لذا شرایط عمومی حضور شرکتها در این جشنواره به صورت زیر می باشد:

 • تناسب فعالیت شرکت با یکی یا چند مورد از گروههای کالا/خدمات جشنواره
 • برخورداری از برند ثبت شده در گروه کالا/خدمات موردنظر برای شرکتهای تولیدی
 • دارا بودن نمایندگی توزیع یا فروش انحصاری برای شرکتهای دارای نمایندگی فروش برندها
 • دارا بودن نامه تاییدیه حضور در جشنواره برای شرکتهای دارای نمایندگی فروش غیرانحصاری برندها

با توجه به شروع نظرسنجی از تاریخ 25 آذر 1395، ثبت برندها در گروههای نظرسنجی جشنواره تنها تا تاریخ مذکور امکانپذیر می باشد.

لذا در صورت درخواست برای تکمیل اطلاعات برند حداکثر تا تاریخ 24 آذر، فرم درخواست ثبت برند را کلیک و تکمیل کنید .

 

مزایای حضور در جشنواره برای برندها:

جشنواره ملی برند محبوب مصرف کنندگان با توجه به اهداف و رسالت های آن و نیز نحوه برگزاری آن که به صورت نظرسنجی گسترده مردمی می باشد، دارای ویژگی های خاصی می باشد که خدمات و امتیازات خاصی را نیز نصیب برندهای حاضر در جشنواره خواهد نمود. برخی از مهمترین خدماتی که به برندهای حاضر در جشنواره ارائه خواهد شد به صورت زیر می باشند:

 • دریافت گزارش در مورد وضعیت هواداری برندها نزد مشتریان نسبت به سایر برندهای هم گروه
 • حضور و نمایش برند در سایت جشنواره از زمان شروع جشنواره تا شروع دوره بعدی جشنواره
 • حضور و نمایش در جامعه برندهای اصلی در گروه کالا/خدمات مربوطه
 • تبلیغات گسترده جشنواره در بازه نظرسنجی مردمی برای جلب مصرف کنندگان
 • بازدید تعداد زیادی از مصرف کنندگان از سایت جشنواره و نمایش اطلاعات برندها
 • برخورداری از صفحه اختصاصی در سایت جشنواره به منظور نمایش اطلاعات و معرفی برند
 • معرفی گسترده برندهای برگزیده از طریق رسانه های جمعی معتبر پس از اعلام نتایج جشنواره
 • دریافت تندیس زرین برند محبوب در صورت کسب رتبه اول هر گروه در مراسم اختتامیه جشنواره
 • دریافت تندیس زرین برند محبوب ایرانی در صورت کسب رتبه اول میان برندهای ایرانی هر گروه در مراسم
 • دریافت تندیس سیمین برند محبوب در صورت کسب رتبه دوم هر گروه در مراسم اختتامیه جشنواره
 • حضور مدیران ارشد برندهای شرکت کننده در جشنواره در جشن پایانی با حضور جمعی از هوادارن برندها
 • اهدای جایزه به یکی از هوادارن منتخب برترین برندها در قالب برنامه های نمادین جشنواره توسط مدیر برند
 • امکان استفاده از تندیس جشنواره در برنامه های تبلیغاتی شرکت با ذکر نام گروه کالا/خدمات
 • ارائه سرویس یکساله خدمات سایت مرجع برند www.topbrands.ir ویژه برندهای حاضر در جشنواره