logo logo

با توجه به اهمیت بالای نظرسنجی و لزوم مشارکت بالای مردم در این رویداد بزرگ ملی، دبیرخانه جشنواره ابزارهای اطلاع رسانی متنوع و گسترده ای را فراهم نموده است. این ابزارها که با رویکرد دیجیتالی و اجتماعی انتخاب شده اند، شرایط برگزاری هر چه بهتر این نظرسنجی را برای برندها فراهم خواهند آورد.

(توجه: ویترین اطلاع رسانی چهارمین دوره جشنواره، پس از نهایی شدن لیست رسانه ها، به روز رسانی خواهد شد.)

در زیر ابزارهای اصلی اطلاع رسانی جشنواره ارائه می گردند:

روزنامه ها و مجله ها

با توجه به طیف گسترده مخاطبان روزنامه و مجله ها، دبیرخانه جشنواره طی تعامل با این رسانه ها، فرصت های ارزشمندی را برای اطلاع رسانی نظرسنجی از طریق این رسانه ها فراهم نموده است. این روزنامه ها و مجلات با محوریت مردمی بودن و جامعه هدف مرتبط انتخاب شده اند.

روزنامه فرصت امروز 95.10.13 مشاهده
روزنامه آسیا 95.10.14 مشاهده
روزنامه صبح اقتصاد 95.10.14 مشاهده
روزنامه هدف و اقتصاد 95.10.14 مشاهده
روزنامه عصر اقتصاد 96.01.31 مشاهده
روزنامه عصر اقتصاد 96.02.02 مشاهده
روزنامه حمایت 96.02.02 مشاهده
روزنامه جهان اقتصاد 96.02.01 مشاهده
روزنامه آفرینش 96.02.02 مشاهده
روزنامه تفاهم 96.02.02 مشاهده
روزنامه اقتصاد ملی 96.02.02 مشاهده
روزنامه ابتکار 96.02.03 مشاهده

 

خبرگزاری ها

خبرگزاری ها و وب سایت های خبری به عنوان یکی از رسانه های مهم در طول مدت جشنواره به اطلاع رسانی وقایع و ثبت خبر جشنواره می پردازند.  این خبرگزاری ها با محوریت مردمی بودن و مطابق با جامعه هدف در راستای توسعه فرآیند انجام نظرسنجی مردمی برند محبوب، خبرسازی می کنند.

https://zoomtech.ir/wp-content/uploads/2015/07/zoomtech.png کسب و کار
http://www.irantopbrands.org/images/sponser_media/orginal/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF.jpg
     

مرجع برند

سایت مرجع برند به عنوان بزرگترین راهنمای خرید از برندهای معتبر بازار، طی تعامل صورت گرفته با دبیرخانه جشنواره، امکانات ارزشمندی را برای ارائه سرویس های رایگان برای برندها فراهم آورده است. این سرویس ها شامل ثبت اخبار برندها در حوزه های مختلف بالاخص اخبار برندینگ، جشنواره های فروش و محصولات جدید می باشد.

برای اطلاع از خدمات سایت مرجع برند به این سایت مراجعه نمایید.

 

شبکه های اجتماعی

با توجه به اهمیت یافتن شبکه های اجتماعی در زندگی افراد و پتانسیل های ارتباطی آن، دبیرخانه جشنواره برنامه گسترده ای را جهت حضور در شبکه های اجتماعی مجاز در نظر گرفته است. این موضوع، ضمن ایجاد دسترسی بهتر برای افراد، امکان به اشتراک گذاری این رویداد اجتماعی را نیز در حد بالایی فراهم خواهد آورد.

 

ایمیل مارکتینگ

دبیرخانه جشنواره به منظور ایجاد ارتباط مستقیم و دسترسی به افراد، از ابزار ایمیل نیز برای اطلاع رسانی نظرسنجی برندهای محبوب استفاده نموده است. این موضوع از طریق ارسال ایمیل اطلاع رسانی نظرسنجی به دیتابیس های معتبر به انجام می رسد.

 

خبرسازی رسانه ای و اجتماعی

با توجه به رویکرد اجتماعی جشنواره، این نظرسنجی از جایگاه خبری بالایی در رسانه ها برخوردار می باشد. بطوریکه اخبار این نظرسنجی در  رسانه های معتبر منتشر می گردد. دبیرخانه همچنین از این رسانه موثر در اطلاع رسانی برنامه های جشنواره بهره خواهد برد.

 

وب سایت شرکتها

با توجه به حضور بیش از 1500 برند در گروههای مختلف کالا/خدمات جشنواره، وب سایت و سایر رسانه های اختصاصی برندها، محل بسیار مناسبی برای اطلاع رسانی نظرسنجی و جلب هواداران جهت حضور در این برنامه می باشد. لذا دبیرخانه جشنواره طرح های گرافیکی موردنیاز برای قرارگیری در سایت های برندها را برای برندها فراهم نموده است.